Klausimai ir atsakymai

Klausimas (atsiuntė: Dnc)

Žinomi faktai:

  1. Velykų dieną mergina margino margučius
  2. Mergina susitiko su sese
  3. Tą dieną snigo
  4. Katinas iššoko pro virtuvės langą
  5. Buvo sutraiškytas tarakonas
  6. Žodis "Baibokas" panaudotas bent 3 kartus

Parašykite istoriją, kurioje būtų panaudoti šie faktai.

Atsakymus pateikite iki 2012-04-15 23:59 (sekmadienis/pirmadienis)
Įdomiausios istorijos autorius bus apdovanotas www.2esales.com prizu - apyranke su aksesuaru.


Autoriaus atsakymas
Nepateiktas
Teisingai atsakė į klausimą
  • Sveikiname šio klausimėlio nugalėtoją lilakl! Jai atitenka www.2esales.com įsteigtas prizas!

Dalyvių atsakymai

Avataras
twixas
2012-04-08 19:21:53 (Redaguota: 2012-04-09 16:17:52)
Smagios Velykos

Velykų rytas ! Mergina Greta margino šviežiai išvirtus kiaušinius, juos dažė, klijavo, lakavo ir netrukus....Atvyko jos sesė Ingrida. Ji buvo visa apsnigta !!! Nejaugi (galvojau) pavasario vidurį krenta sniegas ? Kaip gražu !. Mes gyvenome 1 aukšte, o mūsų katinas Rainis mėgo sniegą, oj kaip mėgo... Tai tas ėme ir iššoko pro virtuvės langą, ot nedorėlis galvojom :).... Tačiau po gražaus Velykų stalo reikėjo plauti indus, bet nutiko kažkas baisaus, mano sesės tarakonas buvo sutraiškytas, o paaiškėjo, kad tai Rainio darbas. Bet svarbiausia tas, kad mūsų šeimos labai dažnai vartotinas keiksmažodis buvo "Baibokas", aš šį žodį ištariau Rainiui jau 3 kartus, nes jis mėgsta per Velykas pasmaližiauti Velykiniais kiaušiniais :)*..... Margų Velykų.......
Avataras
lilakl
2012-04-06 12:16:55
Buvo vasario 29 diena. Kaip tik tada mano kažkelintos eilės pusbrolio Baiboko (jo vardas toks keistas, atrodo lyg tėvai rinkdami jam vardą buvo girti) gimtadienis. Džiaugiuosi, kad reikia jį sveikinti tik kas keturis metus, kadangi jis "čiukčius", o su tokiais man geriau neprasidėti, gerai kad toli nuo manęs gyvena, kažkur Jakucke. Nesibaiminu kad jis gali kada atvažiuoti į Lietuvą, vistiek kelio čia nesurastų.
Kagi, paskambinu jam ir sakau:
- Sveikinu su gimtadieniu!
- Ačiū, - atsako tas linksmai. - Beje šiandien ne tik mano gimtadienis! Šiandien Vėlykos!
- Tai kad jos dar beveik už mėnesio! - nustebau.
- Na, mano šeima ją šves biški anksčiau, kadangi tėvas iki balandžio nebeištvers...
- A, užjaučiu... Ką dabar veiki? - paklausiau.
- Su tavimi kalbuosi, - atsakė Baibokas prunkšelėdamas.
- Jo žinau...
- Tai ko klausi? - nusijuokė tas (visiškas durnelis).
- Ką tavo mergina veikia? - pakeičiu tema.
- Mes dabar vieni namie, bet greitai grįš tėvai. O šiaip ji kiaušinius dažo, kad gražūs būtu prie vaišių stalo, - džiaugsmingai atsako čiukčius.
- O jus po to juos valgysite?
- Ne, gaila bus, - sucypsėjo Baibokas ir staiga pradėjo juoktis. Po kažkur 10 sekundžių trūkusio žvengimo į telefono ragelį jis apsiramino.
- Kas tau buvo, - nustebusi paklausiau. - Juoko priepuolis?
- Ne, ne, tiesiog kai mergina dažo kiaušinius man labai kutena...
Aš patylėjau. Tada paklausiau:
- Kaip tavo katinas laikosi?
- Oi, tu neptikėsi, - atsakė. - Iššoko pro mūsų daugiaaukščio namo virtuvės langą, bet nežuvo!!!
- Wow, - užverčiau akis į viršų. - Keik prisimenu jūs juk gyvenate pirmam aukše...
- Aha. O žinok dabar smarkiai sninga, kiek daug prisnigo! Mano dėdei iki kaklo!
- Tai kaip jūs iš namų išeinate? - nustebau.
- Nu atidarom duris ir išeiname, kas čia sunkaus, bet kadangi dėdė liliputas tai jam bišky sunkiau.
- Aišku...
- Oi kažkas į duris skambina, mano mergina eina atidaryti. Aš gal jau eisiu miegoti, nes nenoriu kištis į savo merginos reikalus, kadangi atėjo jos sesuo tartis kada jai gražins skolą...
- Tu ką jos bijai?
- Ne, ne, ne... tik aišku tik tada kai reikia skolą gražinti... - numykė Baibokas. Staiga išgirdau kažkokį trekšelėjimą.
- Kas ten? Seserys laužo viena kitą?! - išsigandau.
- Ne, aš tik užmyniau ant tarakono.
- Ką pas jus yra tarakonų?!
- Aha, neišnaikinam.
- Tai jūs kreidelių nusipirkite - pasiūliau.
- Bandėm, jie susispiečia į kampą ir pradeda piešti, o taip meilia atrodo... todėl ir nenaikinam!
- Tai jūs...- padėjau ragelį. Būčiau jį padėjusi dar pokalbio pradžioje, bet sąžinė neleido, taip norėjau sužinoti kaip jo šeima reguos į Vėlykinius margučius...
Avataras
xddxdsf
2012-04-05 13:10:03 (Redaguota: 2012-04-05 13:18:58)
Vieną vakarą mergina vardu Ilona skaitė savo mėgstamą žurnalą "Baibokas" , kuris šį kartą nebuvo toks įdomus, ir beskaitydama užmigo. Kadangi ji labai laukė Velykų, tai ir susapnavo Velykų dieną. O sapnas buvo toks:
Diena buvo nyki, lauke snigo, neatrodė labai pavasariška. Liūdesys slėgė Iloną ir ji jautė nelaimę...
Draugės pasikvietė merginą į savo namus atšvęsti velykų. "Na, tai bent jau praskaidrins dieną", pagalvojo Ilona ir nužygiavo pas drauges. Žygiavo neilgai, gal tik kelias minutes, mat namai buvo netoli. Ji įėjo į namus. Čia vyko pasiruošimas šventei. Visi tvarkė kambarius, dažė margučius, kvietė svečius. Ilona mokėjo labai gražiai nudažyti margučius, todėl ėmėsi šio darbo. Nudažiusi juos padėjo ant stalo.
-Kokie jie gražūs, - grožėjosi Ilona. Tačiau netikėtai į virtuvę įžengė jos sesuo.
-Ką tu čia veiki? - nusistebėjo Ilonos sesuo, kurios vardas buvo Brigita, - ir koks čia margučių dažymas? Atrodo kaip kažkokie baibokai.
-Na, malonu ir tave matyti po šitiek metų. Beje, pati tu baibokas.
Sakydama tai, Ilona stvėrė už kiaušinio ir metė į Brigitą. Matyt įsižeidė. Brigita pasitraukė ir kiaušinis kliuvo kažkokiam atsitiktiniam katinui, tupinčiam ant palangės. Katinas nusigando ir iššoko pro langą. Tačiau lauke snigo, todėl katinas ilgai nelaukęs įšoko atgal į virtuvę ir pasislėpė po stalu.
-Ką tu čia darai? - suspiegė Brigita ir stvėrė Ilonai už kaklo. Merginos pradėjo grumtis. Ilona buvo šiek tiek vyresnė, taigi ir stipresnė, todėl lengvai nustūmė Brigitą. Brigita įniršo. Ji uždarė duris, kad niekas netrukdytų, pasiemė samtį ir jau norėjo trenkti Ilonai per galvą, tačiau Ilona pasitraukė, Brigita užkliuvo už kėdės ir tėškėsi visu ūgiu ant grindų. Taip griuvo, kad net sudrebėjo prieskonių spintelė ir bildėdama nukrito ant kriauklės. Įvyko grandininė reakcija, nuo tokio smūgio nuvirto ir kriauklė (beje, būtų pataikiusi ant Brigitos, tačiau ji spėjo pasitraukti). Pamačiusios, ko pridirbo, merginos nustojo peštis ir rimtai susimąstė, ką daryti. Tuo tarpu už durų girdėjosi žingsniai ir balsai. Brigita išsigandusi iššoko pro langą, o Ilona, nebūdama tokia vikri, tiesiog atsisėdo ir pradėjo verkti. Tačiau verkti nebuvo kada - ji pajuto kutenimą sau ant kojos. Tas kutenimas kilo vis aukščiau ir aukščiau, nuo kojų ant pilvo, nuo pilvo ant rankos, kol iš po rankovės išlindo.. tarakonas! Ilona spiegdama pabandė išlipti pro langą, mat ji paniškai bijojo tarakonų, tačiau veiksmas vyko antrame aukšte, ir jai protelio užteko, kad geriau nešokti . O virtuvėje tarakonų vis daugėjo ir daugėjo, nuvirtusi kriauklė atvėrė jų kolonijas. Pamačiusi šį vaizdelį Ilona vos širdies smūgio negavo, ir šį kartą jau be baimės žaibiškai puolė prie lango. Tačiau... po kojomis pasipainiojo katinas, kuris pamatęs tiek "žaisliukų" tarakonų apsidžiaugė ir puolė juos traiškyti, mindyti ir visaip kitaip kankinti. Mergina, užkliuvusi už katino, ir nebeišlaikiusi pusiausvyros, nuvirto ant lango. O nuvirto taip, kad pusė jos buvo virtuvėje, o kita pusė - lauke. Laimėjo lauko pusė. Nors merginai nepavyko išlipti pro langą, jai pavyko pro ten iškristi. O nukrito ji ant galvos. Lūžo sprandas, skilo kaukolė, pradėjo bėgti kraujas. Ilona buvo ant mirties slenkščio. Jai pradėjo temti akys, ir staiga... ji pabudo.
Ilona apsidairė. Ji vis gulėjo savo lovoje, su žurnalu rankose. "Na ir sapnas", pagalvojo ji. "Juk aš net sesers neturiu!".
Kitame kambary girdėjosi balsas "Vai baibokai vėl visus obuolius nuskynė. Štiš iš čia! Kad nematyčiau!". Ten buvo Ilonos senelė. Mergina visa suprakaitavusi ir išbąlusi nuėjo prie savo močiutės ir puolė jai į glėbį.
-Nepatikėsi, ką sapnavau, močiut..
-Na vaikeli, pasakok, pasakok, - pasakė močiutė, viena akimi žiūrėdama į Iloną o kita stebėdama savo obelis. - Štiš iš čia, vanagai, žalčiai! Ot..
Ilona nusijuokė. Ji pajuto, kaip gera būti čia ir dabar, kartu su mylimu žmogumi.
Avataras
Mt2004
2012-04-05 08:15:51
Kai atėjo velykos mergina margino margučius sesė atėjo nes norėjo padėti marginti margučius.Bet lauke buvo nelabai gražu.
Katinui pasidarė šalta ir išoko pro virtuvės langa.Kai katinas išoko ir netičia sutraiškė baiboka.

Klausimų šaukykla

2kartE » pareklaminkit facebook'e: gal bus daugiau susidomėjusių ;)
Dnc » ups...pataisiau :)
xddxdsf » kodėl nieks nerašo :(
faustta » iki 2012-03-15 23:59 mėnesį pataisykit :)
Mt2004 » galima panaudoti baiboka
Mt2004 » Bet 2kartE čia parašyta bent 3 kartus :)
Dnc » na jo, respect :)
2kartE » xddxdsf, bet tai kai tavo fantazija :DDD
2kartE » mt2004, pas tave pasakojime trūksta: dar bent 2 kartus panaudoto "Baiboko", tarakono, kad lauke snigo ir kad mergina susitiko su sese...