Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

Šios privatumo politikos sąlygos (toliau - Sąlygos) nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remiantis svetainėje "ProtoBokstas.lt" (toliau - Svetainė), tvarkomi lankytojų (toliau vadinama - Jūs) duomenys.

"Svetainėje" Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis šių Sąlygų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

2. Duomenų tvarkymas

Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno asmens, kuris apsilanko "Svetanėje" ir naudojasi "Svetainės" paslaugomis, konstitucinę teisę į privatumą. Mes galime rinkti ir panaudoti Jūsų duomenis (pvz. elektroninio pašto adresą bei kitą "Svetainės" tinklapiuose registracijos formoje Jūsų nurodytą informaciją) tam, kad apdorotume Jūsų pateiktas užklausas "Svetainėje" ir paslaugų užsakymus.

Ne asmeniniai Jūsų duomenys, t.y. duomenys, susiję su Jūsų "Svetainėje" ir (arba) pasinaudojus "Svetainėje" užsakomomis paslaugomis, gali būti anonimiškai tvarkomi statistikos tikslais, atliekant statistinius tyrimus. Mes pasiliekame teisę atskirais atvejais anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.

3. Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Mes neatskleisime trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose Sąlygose, prieš tai negavus išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalėsime tai padaryti.

4. Informacija Jūsų kompiuteryje

Mes pasiliekame teisę įrašyti informaciją (paprastai žinomą "cookie" pavadinimu) į Jūsų kompiuterį, kai Jūs lankotės "Svetainėje" . Ši informacija Jums palengvina naudojimąsi "Svetainės" paslaugomis. Jūs galite šią informaciją ištrinti iš savo kompiuterio ar ją užblokuoti, panaudodami savo kompiuteryje esančią interneto naršyklę.

5. Pranešimai

Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su "Svetaine", informuokite apie tai mus.

6. Sutikimas

Pateikdami savo informaciją į tinklalapius, Jūs sutinkate, kad šie duomenys būtų tvarkomi "Svetainėje" kaip išdėstyta šiose sąlygose.

7. Sąlygų keitimas

Mes turime teisę iš dalies arba pilnai keisti šias Sąlygas pranešdami apie tai Jums "Svetainėje" ir (arba) Jūsų nurodytu elektroniniu pašto adresu. Jei Jūs naudositės "Svetaine" po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.