Užduotis

Televizorių žiūri vienas senelis, du tėvai ir du sūnūs. Kiek žmonių žiūri televizorių?