Užduotis

Kai tik lapai sušlamėjo, tuoj į girią nudulkėjo.