Užduotis

Vasarą darže bujoja, žiemą gryčioj žiemavoja, kas jį pauosto, ašaras šluosto.