Užduotis

  1. Užrašykite skaičiais: trys milijonai dvidešimt tūkstančių trys

  2. Perskaitykite skaičių: 41002003

  3. Kuriame paveikslėlyje teisingai pavaizduoti taškai: P(9) ir A(5)

  4. Parašykite termometro parodymus

  5. Turistas eina keliu 4km/val greičiu. Dabar jis yra nuėjęs 4km.
    Kiek kilometrų iš viso turistas bus nuėjęs po 3 valandų eidamas tuo pačių greičiu?

    km.