Užduotis

 1. Kokį skaičių gausite sudėjus šiuos skaičius: 200000 + 100 + 7

 2. Suskaičiuokite: 91213 - 6427

 3. Pirmąją geriausio žaidimo rinkimų dieną dalyvavo 43264 vaikai. Antrąją dieną dalyvavo 8897 vaikai.
  Kiek iš viso vaikų dalyvavo geriausio žaidimo rinkimuose?

 4. Suskaičiuokite: 47 + 41 - 27 - 17

 5. Kurios iš žemiau išvardintų išraiškų atitinka šią išraišką: 7924 - 4788 - 1975

  a. 7924 - (4788 + 1975)
  b. 7924 - (4788 - 1975)
  c. (7924 - 4788) + 1975