Užduotis

  1. Parinkite atitikmenį šiai trupmenai: Matematika trupmenos atitikmuo

  2. Pateikti skaičiai: 4,009; 4,9; 4,90; 4,900; 4,090. Parinkite tik vienodą reikšmę turinčius skaičius.

  3. Pateikti skaičiai: 3,48; 3,486; 3,4801. Surašykite šiuos skaičius didėjimo tvarka.

  4. Parašykite taško P reikšmę.
    Matematika trupmenos skale

  5. Suskaičiuokite: 28,9 + 2,17 + 0,0123

  6. Išspręskite lygtį: 3,5 + t = 6,35

  7. Kiek natūraliųjų skaičių būtų galima įrašyti tarp šių skaičių: 7,65 ir 9,02