Užduotis

        Mažas slapus paukštelis ( 7 raidės, penkta raidė E )

        _ _ _ _ E _ _