Užduotis

 Kaip vadinama Biržų krašto pramoga, kuri aprašoma štai taip :  " Iš pradžių susikabinusios per alkūnes vaikščiodavo po pirkią, .... , pabaigoje tris kartus suplodavo. Tam tikru šios pramogos momentu atliekamas greitas porinis šokis.

 8 raidės , ketvirta raidė U .

- - - U - - - -