Užduotis

 Kas turi 2-4 stiebus su keturkampėmis burėmis, pintomis iš plaušų ir sutvirtintomis horizontaliomis kartelėmis ?

  6 raidės, ketvirtoji raidė  - N .

- - - N - -