Užduotis

 Kas bendro tarp Rusijos caro, Boney M ir degtinės?