Užduotis

  Kas bendro tarp tanko, vėžlio ir elektros laido?

 
(Atsakymas 1 žodis)