Užduotis

Parašykite Lietuvoje gaminamo gėrimo pavadinimą, kuris susijęs su pateiktomis iliustracijomis.

Atsakymas (vienas žodis):