Užduotis

Įtaisas, kurio pavadinimas sutampa su paukščio bei žvaigždyno pavadinimais



(Atsakymas 1 žodis)