Užduotis

Vienas užsienietis stropiai mokėsi lietuvių kalbos. Kadangi pas mus daug žodžių reiškia labai skirtingus dalykus, jis ant lapelio alaus bare rašalu užsirašė, ką dar reiškia vienas žodis, susijęs su ginklais. Deja, Lietuvoje dažnai lyja, lapelis grįžtant namo netyčia sušlapo, bet liko įskaitomos teksto nuotrupos.

Ką gali reikšti vienodai užrašomas žodis: ... gyvena pelkėse, ... - paaugęs jauniklis (naminis), ... - geltonas grybas (sinonimas).

Kokį daiktavardį "prarado" užsienietis?

Atsakymas (vienas žodis):