Užduotis

Išklausę abu kūrinius, parašykite statybose naudojamo, Lietuvoje gaminamo gaminio pavadinimą, kurio gamybai naudojamas betonas.

 


Atsakymas - du bendriniai žodžiai lietuvių kalba, daugiskaita.