Užduotis

Kaukaziečių troba (viso 5 raidės, 3 raidė - k)

_ _ K _ _