Užduotis

Ilga kelionė su daugybe nuotykių (viso 7 raidės, 4 raidė - s)

_ _ _ S _ _ _