Užduotis

Pirmasis estas(-ė), iškovojęs žiemos olimpinių žaidynių aukso medalį.

Atsakymas (du žodžiai):