Užduotis

Prietaisas, kurį "Dvylikos kėdžių" pagrindinis herojus pardavė turguje už tris rublius (viso 12 raidžių, 3 raidė - t, 6 raidė - l)

_ _ T _ _ L _ _ _ _ _ _