Užduotis

Garsus didmeistris, kurio pavardė sutampa su cheminio elemento pavadinimu.

Atsakymas (du žodžiai):