Užduotis

Paveiksle matosi pagrindinis šios labai retos sporto šakos veiksmas. Kokia tai sporto šaka?

Atsakymas (vienas žodis anglų kalba):