Užduotis

     ''Žaliasis miestas po saule". Parašykite šio gana nešvaraus miesto pavadinimą - jame gyvena maždaug tiek pat gyventojų, kiek ir Lietuvoje.

 

  Atsakymas vienas žodis :