Užduotis

Gražvydas - miško savininkas.

Jis nusprendė iškirsti dalį miško pušų, tačiau tam prieštarauja ekologijos klubo "Šilas ir pušys" nariai.

Jis pateikė argumentą: dabar miške pušys sudaro 99% visų medžių. Po kirtimo pušys sudarys 96% visų medžių. Kurią miško dalį žadama iškirsti?


Atsakymas:


Atsakymą pateikite nesuprastinama trupmena.(pvz: 7/13)