Užduotis

Vienos Europos valstybės herbe tokie daiktai pavaizduoti net du.

Koks tai daiktas?

Atsakymas: