Užduotis

  • Šis vietovardis sunkiai ištariamas.
  • Jis naudojamas ir anekdotuose.
  • 2010 metų balandžio 15 dieną jį mokėsi tarti viso pasaulio radijo laidų vedėjai.

Atsakymas: