Užduotis

Žemyn galva kopinėjantis paukštis

- - - U T - -    (7 raidės; 4=U;5=T)

Atsakymas: