Užduotis

Kai Odisėjas po 20 metų apsimetęs elgeta sugrįžo namo JIS vienintelis  jį pažino.

Užrašykite JO vardą.

- - - - - - -    (7 raidės)

Atsakymas: