Užduotis

Latvių nacionalis epas. Jo motyvas - nacionalinio herojaus kova su kryžiuočiu, vadinamu Tamsiuoju Riteriu, grasinančiu užimti Dauguvos žemes.

Atsakymas: