Užduotis

Kaip japonų kalba skamba linkėjimas "Gyvenk tūkstantį metų" ?

Atsakymas:  (1 žodis)