Užduotis

Šios valstyvės vadovą dažniausiai minime vardu ir pavarde.

Bet jis turi ir vidurinį vardą, kuris gana ironiškas, kadangi sutampa su tos valstybės priešo pavarde.

Parašykite šio valstybės vadovo vidurinį vardą.

Atsakymas: