Užduotis

Iki pat Antrojo pasaulinio karo pabaigos šis miestas ėjo iš rankų į rankas.
Dabar šį miestą valdo Kongas.Koks tai miestas ?


Atsakymas: