Užduotis

Kurios Lietuvos istorijai svarbios moters portretas buvo pavaizduotas ant 20 zlotų banknoto, išleisto Lenkijoje iki Antrojo pasaulinio karo?

Atsakymas: (vardas ir pavardė; vardininko linksnis)