Užduotis

     Ši sala gana molinga,ten netgi yra dykuma, tačiau nepaisant to, joje kuo puikiausiai

auga tankūs miškai,grūdai, o pievose ganosi avys.

      Sala iškasenomis nėra turtinga - randama tik geležies rūdos, tačiau vistiek tai vilioja plėšikus.

Kaip vadinama ši sala? (1 žodis;vardininko linksnis;lietuvių k.)

Atsakymas: