Užduotis

Cheminis elementas, kurio simbolis sutampa su garsaus JAV rašytojo pavarde

Atsakymas: (vard.linksnis)