Užduotis


Pratęskite šią valstybių seką:
(atsakymas - dar viena valstybė)


LESOTAS, LICHTENŠTEINAS, LIUKSEMBURGAS,......