Užduotis


Šachmatų lentoje (8x8) atsitiktinai pasirinktuose langeliuose statome du skirtingų spalvų bokštus.


Kokia tikimybė, kad jie nekirs vienas kito ?


Atsakymas:


Atsakymą pateikite nesuprastinama trupmena.(pvz: 2/7)