Užduotis


Moneta metama 10 kartų.(Gali atsiversti tik skaičius arba herbas).

Kokia tikimybė, kad 5 kartus iš eilės atsivers herbas?


Atsakymas:


Atsakymą pateikite nesuprastinama trupmena.(pvz: 2/7)