Užduotis


Pratęskite šią seką:

Ožka, Beždžionė, Gaidys, Šuo,........

Atsakymas - 1 žodis pratęsiantis šią seką.