Užduotis


Duotas sveikų skaičių intervalas [5222,19999].Yra galimybė skaičiuoti visų skaičių skaitmenų sumą:
pvz:
5222=5+2+2+2=11
5223=5+2+2+3=12
5224=5+2+2+4=13
......
19999=1+9+9+9+9=37

Raskite sumą visų intervalo skaičių skaitmenų sumos(11+12+13+...+37)