Užduotis

Kaip geriau žinomas karvedys Temudžinas?

Atsakymas: