Užduotis

Yra duotas sveikų skaičių intervalas [5222,19999].


Kiek jame yra skaičių, kurių skaitmenų suma lygi 19?