Užduotis

Kiek metų truko Šimtametis karas tarp Anglijos ir Prancūzijos?

Atsakymas: