Užduotis

Literatūrinis personažas ir sostinė tuo pačiu vardu.

Atsakymas: