Užduotis

Dovana, kurią siuntinyje gavo Šarikas animaciniame filme "Trejetas iš Rugpienių kaimo"

Atsakymas: (1 žodis)