Užduotis


Į trikampį įbrėžtas pusapskritimis.
Raskite jo spindulį r, kai a=26 , b=24, c=10Atsakymas=1500*r

Atsakymas: