Užduotis


Klasėje yra 31 mokinys. Visi lanko kokią nors sporto šaką.
Iš jų 16 žaidžia futbolą, 18 - krepšinį.
Kokia tikimybė, kad paklausus bet kurį iš vaikų išaiškės, kad jis žaidžia ir futbolą ir krepšinį?
Atsakymą pateikite nesuprastinama trupmena.(pvz: 2/7)