Užduotis

Atsakymas - žodis vietoje daugtaškio vienaskaitos vardininko linksnyje.

Akyse šilkas už akių ...