Užduotis


Mindaugas geležinkelio stotyje gali nusipirkti bilietą trijose kasose.Tikimybė, kad
jis kreipsis į pirmąją kasą yra 1/2, kad kreipsis į antrąją yra 1/3, kad kreipsis į trečiąją 1/6.
Tikimybė, kad bilietai bus parduoti anksčiau, negu kreipsis Mindaugas, pirmojoje kasoje yra 1/5,
antrojoje 1/6, trečiojoje 1/8.
Mindaugas kreipėsi į vieną iš kasų ir iš karto gavo bilietą.

Kokia tikimybė, kad Mindaugas kreipėsi į pirmąją kasą?


Atsakymas:


Atsakymą pateikite nesuprastinama trupmena.(pvz: 2/7)